Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nieuwsbrief juni 2015 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Deze e-mail bevat afbeeldingen die wellicht door uw e-mailprogramma worden weggelaten. Klik hier om de nieuwsbrief op internet te bekijken
 

De nieuwsbrief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant verschijnt vanaf heden zes keer per jaar i.p.v. een keer per kwartaal. Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant is ook op LinkedIn te vinden. Klik hier om te de LinkedIn pagina te bezoeken.

REGIONAAL NIEUWS
Nieuwe website NAH Netwerk Zuidoost Brabant!
Op 23 april jl. is de nieuwe website van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant met trots gelanceerd! Via onderstaande link kunt u een bezoek brengen aan de vernieuwde site die overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk is.

Lees meer

 
CPN
In april heeft de bijeenkomst van het contactpersonennetwerk plaatsgevonden.
Het thema van die middag was ‘Elkaar vinden!’
‘Invulling geven aan de rol als contactpersoon van het NAH Netwerk.’
Het verslag van deze bijeenkomst is binnenkort te lezen op de website: www.nahzobrabant.nl; het zal geplaatst worden onder het kopje Professional, Informatie- & Adviespunt, Contactpersonen netwerk.
Hierbij de presentaties van die dag:
'Jouw ervaringsverhaal NAH'
Zorgbelang Brabant verzorgt een training waarin mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel leren om hun ervaringsverhaal te vertellen en te presenteren aan elkaar. Een verhaal waaruit blijkt hoe mensen na het krijgen van een hersenletsel weer opnieuw zin en betekenis aan hun leven hebben gegeven.
 
In 2015 wordt in de regio Zuidoost Brabant een Hersenletsel Centrum opgericht. De bedoeling is dat mensen met een hersenletsel als vrijwilliger actief zijn in dit Hersenletsel Centrum, om op deze manier lotgenoten verder te helpen in hun ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan de volgende functies:
  • Maatjes- of buddyprojecten
  • Voorlichting geven over hersenletsel
  • Het organiseren van lotgenotencontact
  • Ontmoetingen organiseren
Om meer vrijwilligers op te leiden om actief te kunnen zijn in het Hersenletselcentrum Zuidoost Brabant is de training dit voorjaar in Eindhoven gestart.
 
Multidisciplinair eerstelijns netwerk Zuidoost Brabant
Door de bezuinigingen in de zorg en het sneller ontslaan van mensen in ziekenhuizen en revalidatiecentra dient de zorg in de thuissituatie goed en toegankelijk te zijn. In de regio Zuidoost Brabant is steeds meer vraag naar een goed georganiseerd eerstelijnsnetwerk dat zich bezighoudt met de behandeling en begeleiding van volwassenen met NAH. Deze vraag was aanleiding voor het inrichten van een professioneel netwerk van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten gespecialiseerd in NAH.

Lees meer

 
Lumens Wijkwerkers: actief voor en met bewoners
In de 5 stadsdelen van Eindhoven: Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp en Woensel-Zuid zijn de Wijkwerkers van Lumens actief. Samen met bewoners ondersteunen we de meest uiteenlopende initiatieven in een groot aantal wijken.

"Wij kijken naar hoe mensen bij initiatieven passen, ondersteunen hen en zijn vaak de verbindende schakel tussen de overheid en bewoners die wel of geen steuntje nodig hebben."

Lees meer

 
Archipel Centrum voor Revalidatie van start
Op donderdag 28 mei wordt het officiële startsein gegeven voor het Archipel Centrum voor Revalidatie. Sinds kort gevestigd in de gerenoveerde locatie Dommelhoef, met een vernieuwde revalidatiewijze voor cliënten die revalideren na o.a. NAH en/of een CVA. Binnen het Centrum revalideren met name cliënten met een complexe(re) zorgvraag, dit is niet leeftijdsgebonden.

Lees meer

 
LANDELIJK NIEUWS
Meerwaarde NAH-gezinsondersteuning inzichtelijk gemaakt
In opdracht van Vilans hebben Dock4 Organisatieadvies in Zorg, en Brainproject een maatschappelijke business case voor NAH-gezinsondersteuning ontwikkeld. Deze business case beschrijft wat NAH-gezinsondersteuning precies inhoudt en laat de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten zien.

Lees meer

Bron: website

 
Ouders van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel: doet u mee aan ons onderzoek?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan ook langere tijd na het ongeluk nog problemen geven met cognitieve functies, zoals geheugen en concentratie. Na lang zoeken wordt dan de link gelegd: mijn kind heeft NAH. Maar wat dan? Doe mee met ons onderzoek om zo betere trainingsprogramma’s in de toekomst te kunnen ontwikkelen.

Lees meer

 
Hersenbokaal
Tot en met 2 juni 2015 kunnen er aanvragen ingediend worden! Dus pak die kans en dien een mooi project in! Er is een mooie prijs te winnen van €35.000! De doelgroep voor dit jaar zijn kinderen en jongeren met als thema informatievoorziening en voorlichtingsmateriaal voor en over een hersenaandoening, dat mag dus hersenbreed zijn. 

Bekijk website

 
HULPMIDDELEN
Blog-reeks niet-aangeboren hersenletsel na coma
De zorg en behandeling voor mensen na coma vraagt nog om verbetering.
In een blog-reeks wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken, de vraagstukken die er liggen en de ideeën om aan de slag te gaan met de oplossingen vanuit het perspectief van de familie, de onderzoeker, de zorgprofessional en de manager. 

Lees meer


Bron: Vilans
BOEKENTIPS
Lesmateriaal Brein in beeld
Drie lessen bij het cahier Brein in Beeld. Aan de hand van het jonge brein, het puberbrein en het oude brein kijken leerlingen naar de ontwikkeling en werking van de hersenen. Ze maken kennis met hersenonderzoek aan de hand van moderne beeldvormende technieken zoals MRI en PET.

Lees meer: Lesmateriaal brein in beeld
Lees meer: Brein in beeld
Lees meer: Bio wetenschap en maatschappij

Dit betreft een leestip.
Pagina 10 t/m 12 bevat informatie over een trainingshuis na NAH.


Lees meer

Bron: VGN

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
Powered by AcyMailing
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech