Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nieuwsbrief augustus 2015 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Deze e-mail bevat afbeeldingen die wellicht door uw e-mailprogramma worden weggelaten. Klik hier om de nieuwsbrief op internet te bekijken
 

De nieuwsbrief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant verschijnt vanaf heden zes keer per jaar i.p.v. een keer per kwartaal. Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant is ook op LinkedIn te vinden. Klik hier om te de LinkedIn pagina te bezoeken.

REGIONAAL NIEUWS
Training ‘Jouw ervaringsverhaal’
De training 'Jouw ervaringsverhaal NAH' wordt gegeven aan mensen met NAH. In acht bijeenkomsten bouwen zij hun ervaringsverhaal op en leren zij dat te presenteren. 

Deze training is gegeven aan een aantal mensen met NAH. In acht bijeenkomsten hebben zij hun ervaringsverhaal opgebouwd en leren presenteren. In het najaar start de cursus “Ervaringskracht NAH” die de deelnemers opleidt om als ervaringswerker ingezet te worden in het Hersenletselcentrum Zuidoost Brabant. De gemeente Eindhoven heeft subsidie verleend voor deze scholing in verband met de oprichting van het Hersenletselcentrum. 

Lees meer over Jouw trainingsverhaal
Lees meer op de website van Tom
Lees meer op de website van Zorgbelang
Promotie revalidatiearts Ingrid Brands
​​​Dit proefschrift toont aan dat een lage zelfeffectiviteit en in hoge mate gebruik maken van emotiegerichte ‘coping’ in de subacute fase na het doormaken van hersenletsel, voorspellend zijn voor een slechtere kwaliteit van leven op de langere termijn. Het is dus belangrijk om in een vroeg stadium deze factoren te screenen om patiënten met een hoger risico op een slechtere uitkomst te identificeren. Verder blijkt ook dat patiënten met een hogere mate van zelfeffectiviteit succesvoller zijn in het bereiken van voor hen belangrijke levensdoelen.

Promotie-onderzoek door revalidatiearts I. Brands, werkzaam bij Libra Revalidatie & Audiologie.
Bekijk de samenvatting van het proefschrift waarin een nieuw theoretisch model wordt voorgesteld om het aanpassingsproces na NAH te kunnen begrijpen en verklaren.

Lees meer..

 
CPN datum 15 oktober
Thema: Familieparticipatie.
Wat vraagt de samenwerking met de mantelzorger van ons?
Datum: 15 oktober, van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie volgt nog.
Profesionals, noteer deze datum al vast!
Maandag 8 juni jl. is het Hersenletselcafé van SWZ in Helmond feestelijk geopend
Door het opzetten van een hersenletselcafé biedt SWZ mensen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH) de mogelijkheid om anderen te ontmoeten in een horecagelegenheid met minder prikkels.

Lees meer..
LANDELIJK NIEUWS
Speciale editie 'De Transformatie' over NAH
Houd mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in beeld en voorkom daarmee zwaardere zorg. Dat is de oproep die de VGN samen met NAH-gespecialiseerde zorgaanbieders doet aan gemeenten. In een speciale editie van ‘De Transformatie’ lichten we toe wat de zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH zijn, wat gemeenten kunnen doen om mensen met hersenletsel in beeld te houden en hoe specialistische hulp eruitziet.

Oproep aan gemeenten: 'Houd mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in beeld en voorkom daarmee zwaardere zorg.'

Lees meer..
Onderzoek naar nieuwe behandelmethode afasie in vroege fase
Voor een afasie (spraakstoornis) na een beroerte is ‘Transcraniële Direct Current Stimulatie’ ofwel tDCS een nieuwe, veelbelovende behandelmethode. De hersenschors wordt hierbij gestimuleerd door een zeer zwak stroompje. 

Lees meer..
Lees meer op de website van Transcranial Stimulation Stroke
Publieksdag Hersenstichting

2015: Flexibele Hersenen

Welke rol speelt flexibiliteit van de hersenen bij herstel na hersenletsel? Hoe belangrijk is slaap en beweging voor het gezond houden van onze hersenen? Dit jaar is het thema van de Publieksdag: Flexibele Hersenen.

Op donderdag 15 oktober 2015 vertellen diverse wetenschappers over hun hersenonderzoek.

Lees meer op website van de hersenstichting
Lesbrief NAH in het najaar gereed
'De cliënt in zijn kracht - actieve ondersteuning van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel' is de naam van een nieuwe onderwijsmethode die op dit moment wordt ontwikkeld in een werkplaats van het Kennisplein. De methode vormt een manier om nieuwe en bestaande professionals kennis bij te brengen over NAH.

Lees meer..
Hersenletsel Congres, 2 november te Ede
Wat kunt u zoal verwachten van het aankomende congres?
De ochtend zal afgetrapt worden met een plenair gedeelte. Hierin bespreekt Wilco Peul ethische dillema’s van een neurochirurg, vertelt Bert Mulder over digitale revalidatie en laat Ronnie Gardiner de beïnvloeding van de hersenen middels muziek, ritme en bewegen zien. Er zal dit jaar een vernieuwde technologiemarkt zijn, waarop onder andere app’s gepresenteerd worden die van toepassing zijn op de behandeling van hersenletsel. Daarnaast komen wetenschappers uit verschillende gebieden langs om over de verschillende perspectieven en behandelmethoden te vertellen, zodat u op de hoogte wordt gesteld van de laatste onderzoeksresultaten. Ook zal er een aantal praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd op het gebied van zorgstandaarden, behandeling en begeleiding.
 
Het meest actuele programma kunt u vinden op onze website: www.hersenletselcongres.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het congres.
Kinderen met leerachterstand kúnnen beter presteren dankzij beweging
Basisschoolleerlingen die laag scoren op Cito-toetsen maken kans op overplaatsing naar een school voor speciaal onderwijs. Voor de kinderen en hun ouders vaak een ingrijpende gebeurtenis. De Hersenstichting wil te weten komen hoe sport en beweging de leerprestaties van deze kinderen het meeste kunnen verbeteren. Voor een 3-jarig wetenschappelijk onderzoek stelt zij € 150.000,- beschikbaar.

Lees meer..
Eerste internationale Congres over NAH bij kinderen en jongeren
Van 16 tot 18 september vindt het eerste internationale congres NAH bij kinderen en jongeren plaats in Liverpool (UK). Er is een aansprekend programma samengesteld met internationale topsprekers.

Lees meer op de website van International Brain Injury Association
Oriënterende studie wijkteams
Vilans heeft in een oriënterende studie in 2014 de drie meest voorkomende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams in gemeenten op een rij gezet. Dit zijn het expertteam, de expertpool en de triagemedewerker die als intermediair functioneert tussen het wijkteam en het expertteam of de expertpool. In deze infographic geven we een korte beschrijving van de verschillende samenwerkingsvormen met mogelijke voor- en nadelen.

Lees meer..
Tips voor de communicatie met mensen met NAH
Opgesteld voor medewerkers van gemeenten.
Door Hersenz en Hooi op je vork.
Meer lezen: Hooi op je vork, Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel, Van Belle en Zadoks, 2010. 

Lees meer..
Lees meer op de website van Zadoks Uitgeverij
HULPMIDDELEN
Signaleringslijst (Brain Injury Alert) voor kinderen en jongeren met hersenletsel
De signaleringslijst kan worden gebruikt om de mogelijke gevolgen van hersenletsel sneller en beter te kunnen signaleren. De signaleringslijst is bedoeld voor het opsporen van de gevolgen op het gebied van cognitie, emoties, gedrag en sociaal functioneren. De lijst screent kort gezegd hoe het gaat met het kind. De signaleringslijst is geen diagnostisch instrument, maar de uitkomsten helpen bij het bepalen welke ondersteuning nodig is.
De lijst dient ingevuld te worden door iemand die goed weet hoe een kind van een bepaalde leeftijd hoort te functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een intern begeleider of leerkracht in het basisonderwijs zijn, een mentor in het voortgezet onderwijs (eventueel samen met de ouders), een ambulant begeleider, een psycholoog, pedagoog, kinderneuroloog of revalidatiearts.

Bron: Vilans

Lees meer op de website van Kennisplein Gehandicaptensector
Voorbereiden van het gesprek met de gemeente naar aanleiding van een zorgvraag, het zogenaamde “keukentafelgesprek” voorbereiden
Deze brochure gaat over het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat je voert op het moment dat je ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen wonen en meedoen in de samenleving.
Handig om te weten en niet te vergeten bij ‘Het keukentafelgesprek’ is de brochure ‘Het Keukentafelgesprek’.

Lees meer..

Bron: Huis voor de Zorg | FGL | Provinciaal Platform GGz&OGGz Zorgvragers Limburg | PAZ | PML | SOL
Schoenherkenning
Hoe krijg je toegang tot je appartement als je niet in staat bent een sleutel,
drukknopje of iets dergelijks te bedienen?
KMD bedacht daarvoor een unieke oplossing. Schoenherkenning!
Met een speciale tegel die de schoen van de gebruiker herkent krijgt deze persoon exclusief toegang tot de centrale ruimte van het appartementencomplex.
De tegel is door KMD op maat gemaakt en aangesloten op de bestaande elektrisch bediende deur.

Lees meer op de website van KMD
BOEKENTIPS
‘Ik hou nog steeds van appeltaart’ - NAH bij jeugd
Over de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel bij kinderen en jongeren, handboek voor ouders, begeleiders en onderwijs-professionals.
 
Suzanne de Roos en Diana Moonen-de Zwaan schreven ‘Ik hou nog steeds van appeltaart’, over de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel bij kinderen en jongeren. Een handboek voor ouders, hulpverleners en onderwijsprofessionals.
 
Suzanne en Diana maken elke dag mee welke veranderingen NAH brengt in het leven van een kind of jongere, zijn gezin en het onderwijs. Suzanne is orthopedagoog en onderwijskundige en werkt als NAH-specialist en ambulant begeleider binnen het cluster-3 onderwijs in Den Haag. Vanuit haar eigen praktijk biedt zij daarnaast langdurige NAH begeleiding voor leerlingen op het PO en VO en thuis in het gezin.

Lees meer op de website van Uitgeverij Pica
De zorgzame giraffe (N.A.H.) - Ans Wiebosch
Ondertitel: Autobiografisch verhaal over Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.)

In de 'Zorgzame Giraffe" beschrijft een moeder de lange lijdensweg die haar zoontje af moet leggen, nadat bij hem op 5-jarige leeftijd 'migraine' wordt geconstateerd. Zelf heeft ze als operatie-assistent allang het vermoeden dat het om iets veel ernstigers gaat.

Lees meer..

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
Powered by AcyMailing
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech