Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nieuwsbrief februari 2016 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Deze e-mail bevat afbeeldingen die wellicht door uw e-mailprogramma worden weggelaten. Klik hier om de nieuwsbrief op internet te bekijken
 

De nieuwsbrief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant verschijnt vanaf heden zes keer per jaar i.p.v. een keer per kwartaal. Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant is ook op LinkedIn te vinden. Klik hier om te de LinkedIn pagina te bezoeken.

REGIONAAL NIEUWS
Training NAH Ervaringskracht
Onlangs is de training NAH Ervaringskracht afgerond. Deze is met subsidie van de Gemeente Eindhoven vanuit Zorgbelang Brabant gegeven door Lèneke van der Velde (ervaringsdeskundige) en Renske Mol (professional). De onderwerpen die aan bod kwamen waren vooral communicatieve vaardigheden zoals 'luisteren, samenvatten en doorvragen', 'feedback geven en ontvangen' en 'grenzen stellen'. De deelnemers die allemaal Niet Aangeboren Hersenletsel hebben (NAH), deden o.a. oefeningen waarin zij als ervaringsdeskundige een fictieve lotgenoot ondersteunden in het herstelproces. Elke casus werd achteraf besproken wat als heel leerzaam ervaren werd. Ook werden zij geïnformeerd over de werkwijze van het Hersenletselcentrum en de sociale kaart van de regio.

Dit alles heeft een groep enthousiaste opgeleide mensen opgeleverd die ingezet kunnen en willen worden voor het Hersenletselcentrum. Informatie over de werkwijze en inzet van ervaringsdeskundigen kunt u krijgen bij het Informatie- en Adviespunt Hersenletsel (tel.: 088-6330999 of e-mail: informatie@nahzobrabant.nl).
Training Ervaringsverhaal NAH
Zorgbelang Brabant start in het voorjaar van 2016 wederom met een training waarin mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) leren om hun ervaringsverhaal aan elkaar te vertellen en te presenteren. Deze training helpt mensen met NAH om met meer zelfvertrouwen te praten over hun leven met hersenletsel.
 
Meer informatie over de inhoud en de aanleiding van de training vindt u hier...
Gespreksgroep Afasie
In Helmond is er ruimte voor nieuwe deelnemers in de gespreksgroep voor mensen die een afasie hebben en moeten leven met de gevolgen daarvan. Onder begeleiding vinden de deelnemers bij elkaar ondersteuning. Zij willen graag oefenen met Nederlands spreken en lezen, voor alledaags gebruik. Dit gebeurt niet op therapeutische basis; het sociale aspect krijgt de meeste aandacht.

De gespreksgroep vindt plaats op maandagmiddag in wijkhuis De Fonkel in Helmond.
Voor informatie kunt u terecht bij Stichting Zelfhulp Netwerk.
(tel.: 040-2118328 of bekijk de site)
Behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie
Door Marjolein Zakee, hoofd communicatie Libra Revalidatie & Audiologie.
 
Het behandelprogramma VIN is een stimuleringsprogramma voor kinderen en jongeren tot 25 jaar die in een toestand van verminderd bewustzijn (vegetatief of laag bewust) verkeren na ernstig hersenletsel. VIN staat voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie.
Dit behandelprogramma wordt door Libra Revalidatie & Audiologie als enige in Nederland aangeboden. Jaarlijks revalideren 20 tot 25 patiënten volgens deze methode op onze locatie in Tilburg. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we de doelgroep uit kunnen breiden naar volwassenen.

Lees meer over het behandelprogramma VIN...

Een van de kinderen die in 2015 bij ons is gerevalideerd is Vanja Braat. In oktober loopt zij ernstig hersenletsel op als zij een ongeluk krijgt terwijl zij onderweg is naar school. Ze komt terecht bij Libra Revalidatie & Audiologie en volgt daar het VIN-programma. Nu, een jaar later, na verblijf in verschillende revalidatiecentra en ziekenhuizen, woont Vanja weer thuis. Onlangs hebben wij haar opgezocht en vertelt ze zelf in een filmpje hoe het met haar gaat.

Direct naar het filmpje

Ook hebben we een besloten Facebook Community voor ouders van VIN-kinderen: Facebook-aanmelding waar familie ervaringen kan delen en terug kan vallen op families die hetzelfde doorhebben gemaakt of maken.
Activiteiten van het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Zuidoost Brabant
De vergrijzing neemt toe en gaat gepaard met een toename van het aantal mensen met NAH. Door de bezuinigingen in de zorg en het sneller ontslaan van mensen in ziekenhuizen en revalidatiecentra dient de zorg in de thuissituatie goed en toegankelijk te zijn.
 
In de regio Zuidoost-Brabant is steeds meer vraag naar een goed georganiseerd eerstelijnsnetwerk dat zich bezighoudt met de behandeling en begeleiding van volwassenen met NAH. Deze vraag was aanleiding voor het inrichten van een professioneel netwerk van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten gespecialiseerd in NAH.
 
In het najaar van 2015 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van alle leden van het netwerk. Het was een drukbezochte en inspirerende avond waarin allerlei aspecten van de samenwerking aan de orde zijn geweest. Er is geïnventariseerd wat nodig is om de samenwerking te optimaliseren en deze plannen zullen met enthousiasme worden geconcretiseerd.
 
Meer informatie over het eerstelijnsnetwerk is te vinden op de website...
Direct naar de kaart met behandelaars...
Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven en KBO kring Eindhoven zijn door Ieder(in) gevraagd mee te werken aan hun “sneltest goed wonen”
Via een enquête, die zowel digitaal als handmatig kan worden ingevuld.
 
Plaatselijke belangenbehartigers is gevraagd om de test in te laten vullen door hun achterban. Hiermee kan een beeld verkregen worden van de problemen die er spelen rondom wonen voor met name mensen met een beperking. Kun je zelf kiezen waar je gaat wonen bijvoorbeeld, is de woning en buitenruimte bruikbaar en goed toegankelijk? Is de woning betaalbaar?
 
Met de uitkomsten van de sneltest wordt duidelijk waar knelpunten zitten zowel landelijk als regionaal. Plaatselijke belangenbehartigers kunnen de uitkomsten gebruiken om deze knelpunten te bespreken met gemeente, huurdersorganisaties of een woonadviescommissie.
 
Ga naar de enquête
LAS, ook zorg voor mensen met NAH
Voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel wordt er nauw samengewerkt met Fysio Sport & Therapie Midden Brabant en is er o.a. regelmatig overleg met het revalidatiecentrum Leijpark, MEE, het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant, Siza Gemini en het Expertisecentrum Familiezorg, waarbij LAS Psycholoog de acceptatie- en omgangs- of relatieproblemen met NAH coacht.

LAS Psycholoog / Eindhoven
Gerard Philipslaan 143A
5616 TV Eindhoven (tegenover het PSV-stadion)
Tel.: 013-5453483
Met NAH-café in Gemert gaan zwemmen kan ook
GEMERT
NAH-café in Gemert houdt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun mantelzorgers maandelijks een begeleide zwemactiviteit via de dagbesteding van ORO in Deurne. Daarvoor wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Woensdag 27 januari is in Café Dientje, Kerkstraat 9 te Gemert van 14.00 tot 16.00 uur het maandelijkse rustige NAH-café. De toegang is gratis.
Informatie via tel.: 06-18733018. 
Een activiteit van Lumens in de buurt
Heb je groene vingers? Wil je in rust en ontspanning werken met anderen in een tuin? Dan heeft Lumens in de buurt de geschikte activiteit voor je. 

Lees meer...

Informatie en aanmelden via:
Janneke Lopata
(tel.: 06-52740942 of e-mail: j.lopata@lumensindebuurt.nl)
Zorgatelier Pinokkio
Zorgatelier Pinokkio biedt deelnemers prettige activiteiten aan, waarbij de persoonlijke wensen van de deelnemers het uitgangspunt zijn. In een omgeving zonder druk. Zorgatelier Pinokkio is een initiatief van deelnemer Hans Aerdts. Hans heeft een lichamelijk beperking en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Hij vindt het een uitdaging om samen met u bijzondere kunstwerken te maken.

Lees meer op de website van Zorgatelier Pinokkio...
Samenwerking SWZ en Archipel m.b.t. de behandeling van mensen met een hersenletsel
Vanaf half december bieden SWZ en Archipel samen behandeling aan mensen met hersenletsel na afronding van de revalidatiefase in het behandeltraject ‘Hersenz’.
 
Rob Krol, Manager behandel- en kenniscentrum bij SWZ: “Door onze krachten te bundelen en elkaars expertise te delen kunnen we de behandelingen van Hersenz aan meer mensen aanbieden.”

Hermine de Bonth, Manager Dienst Behandeling bij Archipel, vult daarbij aan: ”Bovendien richten onze organisaties zich deels ook op dezelfde doelgroep”.

Lees meer...
LANDELIJK NIEUWS
Foutloos leren met NAH
Mensen met hersenletsel hebben vaak problemen met plannen en het organiseren van dagelijkse taken zoals het doen van de administratie of het bereiden van een maaltijd. Tijdens het promotieonderzoek van Dirk Bertens werd onderzocht of het opnieuw aanleren van deze dagelijkse taken beter kan. In het onderzoek werd een training gegeven waarin deelnemers met Niet Aangeboren Hersenletsel twee zelfgekozen alledaagse taken opnieuw kregen aangeleerd. De deelnemers en therapeuten binnen dit onderzoek waren afkomstig van Klimmendaal en de patiënten hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan het project.

Lees meer hierover op de website...
BOEKENTIPS
Haperende hersenen
Iris Sommeren

Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Ze zorgen dat we kunnen bewegen en waarnemen, ze zijn verantwoordelijk voor ons denkvermogen, gevoel voor humor, inlevingsvermogen, onze veerkracht, sociale vaardigheden en nog veel meer. Als er iets in onze hersenen verandert, veranderen wij zelf. Dat maakt hersenaandoeningen zo ingrijpend. Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven te maken met een of andere hersenaandoening: zelf, of in de naaste omgeving. Toch is er bij de meeste mensen maar weinig over bekend. In dit boek geeft Iris Sommer mensen met verschillende aandoeningen een gezicht en een stem. Aan de hand van hun ervaringen worden ontstaan, verschijnselen, diagnostiek en behandeling toegelicht. Of het nu gaat om de ziekte van Parkinson, schizofrenie, bipolaire stoornis, alzheimer, multiple sclerose, dwangstoornis, de ziekte van Huntington, een ticstoornis of niet-aangeboren hersenaandoeningen: hersenaandoeningen hebben veel met elkaar gemeen. Ze leiden tot klachten die tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn, net als de mogelijkheden tot preventie en behandeling.

En dat is geen wonder, want deze aandoeningen treffen allemaal hetzelfde brein. Haperende hersenen is geschreven in samenwerking met de Hersenstichting en bevat een inleiding van Dick Swaab. Het bevat alle informatie die artsen een patiënt en zijn familie zouden willen geven wanneer een consult de hele middag kon duren. Het werpt ook een blik in de toekomst: wat valt er op korte en lange termijn aan medische ontwikkelingen te verwachten

ISBN 9789460030581
Ken je me nog?
In het boek vertellen mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) hun levensverhaal. Het boek belicht alle stadia die de meeste mensen met NAH doormaken: het ziekenhuis, de revalidatie, weer naar huis, wonen, werken, toekomstplannen…

Van Ganzewinkel Van Dongen Communicatie, 2005

ISBN 90-809950-1-0

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
Powered by AcyMailing
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech