Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nieuwsbrief april 2016 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Deze e-mail bevat afbeeldingen die wellicht door uw e-mailprogramma worden weggelaten. Klik hier om de nieuwsbrief op internet te bekijken
 

De nieuwsbrief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant verschijnt zes keer per jaar. Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant is ook op LinkedIn te vinden. Klik hier om de LinkedIn pagina te bezoeken.

REGIONAAL NIEUWS
Oproep: Leden gezocht voor de klankbordgroep van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant
De klankbordgroep NAH is een groep mensen die zelf NAH (niet-aangeboren hersenletsel) hebben of mantelzorger zijn van mensen met NAH en die ervaringsdeskundig zijn. Dat wil zeggen dat zij zelf ervaring hebben als NAH-patiënt of direct betrokken zijn bij een NAH-patiënt. Zij willen en kunnen deze ervaring inzetten om de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor andere mensen met NAH te verbeteren. 
De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies in de vorm van reacties en ideeën aan zorg- en welzijnsinstellingen en hun financiers. Deze adviezen gaan over het verbeteren van de zorg en het welzijn van mensen met NAH en hun omgeving. 

Wilt u meer weten over de klankbordgroep lees dan hier...

Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: 
Marjan Enning, netwerkcoördinator                
Tel.: 06-43366613 / 088-6330999
Ervaringsverhaal van Jens Meijer (47 jaar)
Aanvankelijk was ik bassist in een band, daarna maakte ik de overstap naar geluidstechnicus en werkte in heel Europa. Op 12 maart 2006 had ik flink hoofdpijn en zag ik sterretjes. Toch maar naar de EHBO gegaan waarna een CT-scan gemaakt werd. Daarop was niets te zien. Achteraf bleek dat mijn eerste herseninfarct te zijn geweest. Een week later, op 19 maart, was de hoofdpijn nog erger. Toen werd ik in het ziekenhuis opgenomen, waar twee dagen later de diagnose CVA gesteld werd, Cerebro Vasculair Accident. Er zat een bloedprop in mijn halsader die doorgeschoten is naar mijn hersenen.
Na drie weken ziekenhuis kon ik met revalideren beginnen. Ik kon niet praten, was halfzijdig verlamd en moest alles opnieuw leren, een zware opgave, hard werken. Een fysiotherapeute, een ergotherapeute en een logopediste hebben me daarbij begeleid. Op 5 november 2007 werd de revalidatie beëindigd.

Lees verder over de training die Jens gevolgd heeft om zijn ervaringsverhaal te schrijven en te presenteren en hoe het leven van Jens er nu uitziet...
Prikkelarme zwemgroepen voor mensen met NAH
Binnenkort starten in het Sportcentrum van Libra R&A, nieuwe zwemgroepen speciaal voor mensen met NAH. De groepen zijn kleiner, er is aandacht voor minder prikkels, en er is speciale begeleiding aanwezig.

Deze groepen komen tot stand met ondersteuning van de ‘Edwin van der Sar Foundation’.

Voor meer informatie lees onderstaande link:
Prikkelarme zwemgroepen voor mensen met NAH
Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief
Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek of mentaal) die erg moeilijk kunnen leren, of die door een ziekte plotseling problemen krijgen met het uitvoeren van hun werk.
“We werken vanuit het principe van het Jobarrangement, waarbij een werkplek op maat (met of zonder structurele begeleiding) het uitgangspunt is. Dit bereiken we door de werknemer én de werkgever intensief te begeleiden. We betrekken hier andere organisaties bij als dit nodig is om een passend arrangement op te stellen, zoals Randstad, Springplank040 etc.”
De Lumens Groep, aanbieder van Werk Eerst, is een gecertificeerde Jobcoachorganisatie.
 
Meer informatie vindt u hier...
Nieuws rondom Hersenz
Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen hebben, zoals bijvoorbeeld fysieke vaardigheden,
weinig energie, geheugenproblemen, karakterveranderingen en overgevoeligheid voor prikkels.

De behandeling van Hersenz kan gevolgd worden nadat de ziekenhuis- en/of revalidatiebehandeling is afgerond. Hersenz is er ook voor de partner, kinderen of andere naasten. Na inmiddels twee jaar ervaring, weten we dat mensen met de behandeling van Hersenz écht verder komen.
SWZ organiseert informatiebijeenkomsten over Hersenz
In maart en april organiseert SWZ informatiebijeenkomsten over Hersenz. Deze bijeenkomsten zijn voor professionals én voor mensen met hersenletsel en hun naasten.
 
Meer informatie vindt u hier...
Persbericht Hersenz: De winst van Hersenz
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel functioneren beter en hebben minder zorg nodig door de nieuwe behandelaanpak van Hersenz, blijkt uit onderzoek. Na de behandeling voelen mensen zich fysiek en psychisch sterker. Hersenz levert ook winst op voor de mantelzorgers: zij ervaren minder zorglast. Behandeling van de klachten die mensen ervaren na hun hersenletsel spaart de samenleving bovendien veel geld uit. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in de behandeling van Hersenz bespaart de samenleving vijf euro. 

Het hele artikel is hier lezen...
Hier vindt u ook de link naar de brochure van Hersenz.
NAH Huize Padua presenteert op het Wereldcongres over Hersenletsel
Tijdens het Wereldcongres over Hersenletsel (The International Brain Injury Association’s World Congress on Brain Injury) dat begin maart jl. plaatsvond in Den Haag hebben twee behandelaren van NAH Huize Padua hun onderzoeken gepresenteerd. Psychiater Bert ter Mors vertelde over de eerste resultaten van zijn onderzoek naar het effect van amantadine op neuropsychiatrische problemen bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog Climmy Pouwels heeft de eerste resultaten van haar onderzoek naar het langetermijneffect van de ABC-methode op agressie bij mensen met hersenletsel laten zien.
Familie-ervaringsverhaal NAH in Link Magazine
Bij het expertisecentrum NAH van GGZ Oost Brabant zijn familie-ervaringsdeskundigen beschikbaar, die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van naasten van patiënten met NAH.
 
In Link magazine, het magazine van GGZ Oost Brabant over psychische gezondheid, vertelt familie-ervaringsdeskundige Thea Bevers over het herseninfarct dat haar man Karel zeven jaar geleden kreeg. Ook psychiater Bert ter Mors komt aan het woord over de impact van hersenletsel op naasten. Link magazine verschijnt 1 april als bijlage bij het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en de Gelderlander.

Ervaringsverhalen zijn ook in te zien via de website van GGZ Oost Brabant
Huize Padua groeit verder als expertisecentrum voor niet-aangeboren hersenletsel
Huize Padua biedt derdelijns, zéér specialistische zorg aan mensen die ten gevolge van dat hersenletsel ernstige gedragsproblemen hebben. Patiënten komen uit het hele land. Binnenkort hoopt het centrum het predicaat topklinische zorg binnen te halen. Het werkt onder meer samen met de Universiteit van Maastricht. Huize Padua heeft zowel een kliniek als klinische plaatsen voor revalidatie, rehabilitatie en wonen/vervolgbehandeling.
 
Lees er meer over op de website van Huize Padua…
Activiteiten van Lumens in de wijk Woensel te Eindhoven
​​Ook voor mensen met beperkingen zijn er mogelijkheden om activiteiten te ondernemen. Zie onderstaande flyers.
Neem contact op met Janneke Lopata voor meer informatie via tel.: 06-52740942.

LANDELIJK NIEUWS
Artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Angst en depressie zijn na een beroerte vroeg te voorspellen. Psychologische factoren die al in de eerste maanden na een CVA naar voren komen zijn belangrijke voorspellers voor het bestaan van angst- en stemmingsstoornissen een jaar later. Ongeveer een kwart tot een derde van de patiënten ontwikkelt een angststoornis of depressie na een beroerte.

Het hele artikel is hier te lezen…
Reade Revalidatie
Deze organisatie heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in hun behandelaanbod voor de diagnosegroep niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase.

Zie de informatiebrief over de wijzigingen...

In deze folder leest u meer over het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie...
Kennisplein gehandicaptensector
Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft op 8 februari jl. de digitale lesbrief NAH ontwikkeld: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg. In korte tijd worden hierin kennis en vaardigheden aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Kitty Jurrius, associate lector van Windesheim Flevoland heeft de lesbrief samengesteld. Zij wil hiermee de deskundigheid van professionals in sociale wijkteams vergroten op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Lees verder...

Download de lesbrief NAH lesbrief in zijn geheel of per hoofdstuk
Technologie en apps
Technologie en apps voor de gehandicaptensector zijn volop in ontwikkeling. Het is haast niet bij te houden! Iedere organisatie houdt zich bezig met het maken van apps, het ontwikkelen van digitale belevenissen, virtual reality en online games. 
Ook als het gaat om online leren, mediawijs worden of sociale media inzetten, zitten organisaties niet stil.

Kijk verder op de website van Kennisplein….
Axon leertrajecten
Komend jaar organiseert Axon verschillende workshops die ook individueel te volgen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: “Basiscursus professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel” en “workshop De partner leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel”.

Zie hiervoor ook de nieuwsbrief van Axon… 
Hersenletsel Congres
Op maandag 7 november 2016 organiseren AXON leertrajecten en de Hersenstichting hét HersenletselCongres bij congrescentrum ReeHorst te Ede. Het hoofdthema van dit jaar is: "Deskundig in een veranderd landschap van zorg, onderwijs en arbeid". Inmiddels wordt steeds duidelijker hoe de veranderingen in de wet- en regelgeving worden vertaald in een deels bestaand en deels nieuw aanbod van zorg, onderwijsondersteuning en arbeidsondersteuning.

Voor meer informatie over het congres klik hier…
Toolkit Mantelzorg voor paramedici
Hieronder staat kort beschreven wat het doel is van de toolkit, voor wie en waarom.

Doel Toolkit 
  • Meer aandacht voor mantelzorgers. 
  • Concrete handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. 

Voor wie? Deze toolkit richt zich op fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici. 

Waarom een toolkit mantelzorg? Goede behandeling en zorg vraagt om samenwerking met mantelzorgers. Het landelijk Expertisecentrum Mantelzorg vindt het belangrijk dat, gezien de ontwikkelingen in maatschappij en zorg, er meer oog komt voor mantelzorgers. De beroepsorganisaties Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck delen die mening. Zij hebben de handen ineen geslagen om deze digitale Toolkit te ontwikkelen. Het doel is de aandacht voor mantelzorgers onder paramedici te vergroten, om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënt én mantelzorger. 

Wil je meer weten welke informatie er te vinden is in de toolkit, klik dan hier...
Nieuws vanuit Vilans
“Laat mensen niet tussen wal en schip vallen.”
 
Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen.
        
Dat wordt bevestigd in een peiling van Vilans.
 
Het gaat om mensen waarvan je aan de buitenkant niet ziet dat ze een beperking hebben, zoals mensen met autisme of een psychische stoornis. Vilans roept iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen van deze mensen en mee te denken:
hoe zorgen we dat zij in beeld blijven?
 
Lees hier het hele artikel...
BOEKENTIPS
Chaos in hoofd
Theo van der Aar levert bijzonder vertelboek met muziek en gedichten op.

Een cd waarin de luisteraar zelf een zoektocht kan beginnen naar hoe iemand met niet-aangeboren hersenletsel de wereld ervaart. Dat is wat Theo van der Aar met muzikanten voor elkaar heeft gekregen. Het is het muzikaal vertelboek ‘Verandering’ geworden, met daarin gedichten en muziek. “Ik had een werkzaam leven toen ik een beroerte kreeg. Toen ik aan het revalideren was in de Vogellanden, dreven teksten bij mij naar boven. De teksten werden gedichten en die werden opgenomen.”

Lees het hele artikel op de website…

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
Powered by AcyMailing
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech