Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nieuwsbrief oktober 2017 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Deze e-mail bevat afbeeldingen die wellicht door uw e-mailprogramma worden weggelaten. Klik hier om de nieuwsbrief op internet te bekijken
 

De nieuwsbrief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant verschijnt vanaf heden zes keer per jaar i.p.v. een keer per kwartaal. Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant is ook op LinkedIn te vinden. Klik hier om te de LinkedIn pagina te bezoeken.

REGIONAAL NIEUWS
Persbericht RTA/ LTH
Licht traumatisch hersenletsel – regionale afspraak brengt duidelijkheid: ‘Wie doet wat?’

In een werkgroep met de regionale neurologen, kinderneurologen, revalidatiearts en kaderhuisartsen zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de zorg na licht traumatisch hersenletsel (LTH). Deze ‘Regionale Transmurale Afspraken’ (RTA) zijn ontwikkeld op initiatief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant en richt zich op het herkennen en erkennen van LTH en de afspraken: wie doet er wat, wanneer verwijst men, en naar wie? De Regionale Transmurale Afspraken dragen bij aan goede en eenduidige uniforme informatie voor behandelaars en patiënten. Bij het NAH Netwerk Zuidoost Brabant zijn negentien zorgaanbieders binnen de regio aangesloten. De kwaliteitsraad Huisartsen heeft in augustus 2017 haar goedkeuring op deze afspraken gegeven.

Lees meer...
De stem van ervaringsdeskundigen levert een waardevolle bijdrage
Samen, met anderen, de zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) verbeteren. Daarvoor zet de Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid (ED) en NAH Brabant zich in. De naam zegt het al: dat gebeurt vanuit het perspectief van de mensen met NAH zélf.

Lees meer...
Informatiebijeenkomsten Hersenz najaar 2017
In het najaar van 2017 organiseert Hersenz weer informatiebijeenkomsten over Hersenz. Deze vinden plaats iedere eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de vakanties) van 10.00 – 12.00 uur in Gagelbosch, Gagelboschplein 200 te  Eindhoven.
In de regio Eindhoven bieden SWZ en Archipel samen de behandeling van Hersenz aan.
Aangezien u vanuit uw werk te maken heeft met mensen met een hersenletsel vragen wij u om deze informatie te delen met mensen die mogelijk baat hebben bij Hersenz. Wilt u zelf meer weten over Hersenz, dan bent u van harte welkom. Kent u mensen die meer willen weten over deze behandeling, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze informatie aan hen doorspeelt.

Lees meer...
Bekijk poster...
LANDELIJK NIEUWS
Regionale hersenletselteams zijn er ook voor jouw vragen!
Heb je vragen over een casus of over de beschikbare hersenletselzorg in jouw regio? Het regionale hersenletselteam staat klaar om jouw vragen te beantwoorden. Ook cliënten met hersenletsel en hun naasten kunnen met hun vragen bij het team terecht. 

Bekijk website...
Visuele problemen na hersenletsel
U heeft problemen met zien. De oorzaak ligt mogelijk in uw hersenen. De informatie die via uw ogen binnenkomt, wordt niet goed verwerkt vanwege een hersenbeschadiging. Deze beschadiging kan ontstaan zijn door bijvoorbeeld een herseninfarct, een hersenbloeding, een ongeluk of ziekte. 

Lees meer...

Bron: bartimeus.nl
7 signalen voor NAH = niet-aangeboren hersenletsel die wijkprofessionals kunnen oppikken
1. Melding van een beroerte, ongeluk, ziekenhuisopname, ziekte in het verleden als moment waarop alles anders werd.
Hulpverleners komen soms bij mensen thuis, waar terloops wordt genoemd dat ‘sinds het ongeluk, alles anders is geworden’. Dit moment markeert dan een zogenoemde ‘breuk in de levenslijn’. Voor die tijd verliep het leven op een bepaalde manier – na de ziekte of het ongeval kwamen er veranderingen in capaciteiten en gedrag, die allerlei gevolgen hebben gehad in het privé- en arbeidsleven. Wees ook alert op deze signalen bij kinderen, ook onder kinderen komt NAH voor, bijvoorbeeld door letsel dat zij oplopen door een ongeval (vallen, verkeer).

Lees meer...

Bron: hersenletselnetoverijssel.nl
Publieksdag op 12 oktober 2017 in Rotterdam
Op donderdag 12 oktober 2017 vindt de 25e Publieksdag van de Hersenstichting plaats in De Doelen in Rotterdam met als thema Hersenen en prikkels.

Lees meer...
Bekijk website...
Gratis e-learning Niet zichtbare beperkingen  voor professionals en vrijwilligers in de wijk
Met filmpjes van de Hersenstichting, De Noorderbrug, Edwin van der Sar Foundation en MEE Gelderse Poort.
SIGRA ontwikkelde deze module in opdracht van de Gemeente Amsterdam, omdat mensen met een niet zichtbare beperking nog te weinig worden (h)erkend in de wijk.
De Free Learningmodule is vooral bestemd voor professionals en vrijwilligers die in de wijk werken.
Denk daarbij aan vrijwilligers in de buurt, medewerkers van de Sociale Loketten, schuldhulpverleners, buurthuismedewerkers en thuiszorgmedewerkers. 
De module duurt ongeveer 30 minuten en is toegankelijk op een computer, tablet en smartphone.

Bekijk website...
Kennisplein gehandicaptenzorg
Achtergrondinformatie NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder.
De onderzoekers willen dat door dit project:
•    Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (meer) inspraak en zeggenschap krijgen. 
•    Op meer plekken in de samenleving kunnen meedoen. 
•    Zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbetert. 
•    De kennis over participatie en zorg voor mensen met NAH op één plek wordt verzameld.
Dat doen zij samen met mensen met NAH, naasten, praktijk en beleid.

Bekijk website...
Nieuwe app voor na je bezoek aan de Spoedeisende Hulp
Het bestaat! Een app die uitleg geeft wat je moet doen als je weer thuis bent na een bezoek aan een Spoedeisende Hulp.

Bekijk website...

Mensen met hersenletsel kunnen in stresssituaties minder goed onthouden of minder goed denken. Stel dat je op Spoed Eisende Hulp geweest bent en een ongeluk(-je) hebt gehad, bijvoorbeeld je arm zit nu in het gips, dan kan je met deze app nalezen waar je aan moet denken. Voor iedereen, ook zonder hersenletsel erg geschikt.

Bron: hersenletselnetoverijssel.nl
Hoe bewaren de hersenen emotionele gebeurtenissen?
Opgeslagen herinneringen verliezen na verloop van tijd scherpte en detail. Bij emotionele herinneringen is dat niet of nauwelijks het geval. Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat dit komt doordat die herinneringen op een andere manier worden opgeslagen. Het onderzoek is gepubliceerd in PNAS.

Bekijk website...
Edwin van der Sar Foundation: Zwemmen met NAH
Het zwemmen is er voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) die graag zelfstandig willen zwemmen en bewegen in het water. Het zwemmen is zeer geschikt voor het verbeteren en onderhouden van motoriek en evenwicht.
Het zwemmen binnen reguliere zwembaden levert vaak problemen op door onzekerheid, prikkels en het ontbreken van geschikte aanpassingen. Dit kan ervoor zorgen dat de drempel om te gaan zwemmen voor mensen met NAH te hoog wordt.
Om de drempel te verlagen en als tussenstap om vervolgens het zwemmen te gaan continueren binnen een geschikt regulier zwembad biedt de Edwin van de Sar Foundation het NAH-zwemmen aan op verschillende locaties in Nederland. Naast het sportief bezig zijn biedt het NAH zwemmen ook gezelligheid en lotgenotencontact.

Bekijk website...
‘Niet-aangeboren hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg’
Basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel voor (aankomende) Wijkprofessionals en studenten in de zorg en hulpverlening.

Bekijk website...
BOEKENTIPS
Krachtenbundels
De Krachtenbundels bevatten veel wijsheid en levenslessen, waardoor je je als begeleider nog beter kan inleven in de doelgroep waarmee je werkt. Het achterliggende doel van de krachtenbundels is om:
•    vooroordelen te weerleggen 
•    afstand tussen mensen te verkleinen 
•    kwetsbare mensen in hun kracht te zetten 
•    begrip te creëren voor mensen die met een beperking leven

Bekijk website...
Mijn kind in coma, ervaringsverhalen voor ouders door ouders
Op dinsdag 5 september 2017 was de presentatie van het boek 'Mijn kind in coma'. Het is een boek met ervaringsverhalen onder redactie van Emily Zuiderwijk en Ronald Peijnenburg. Emily en Ronald zijn beiden werkzaam als fysiotherapeut op de VIN-afdeling (Vroege Intensieve Neurorevalidatie) van Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark.

Lees meer...

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
Powered by AcyMailing
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech