Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Articles

Articles

Wat is het Contactpersonennetwerk? 

Het Contactpersonennetwerk (CPN) van het NAH Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers (professionals) die voor de eigen organisatie gelden als NAH contactpersoon. Zij komen tweemaal per jaar bijeen om specifieke NAH kennis te verwerven en te delen. De bijeenkomsten zijn afgewisseld met inhoudelijke en beleidsmatige thema’s rondom NAH. 

De contactpersoon van de betreffende organisatie koppelt de informatie uit de bijeenkomsten terug naar de achterban c.q. beroepsgroep. 

Daarnaast is deze contactpersoon vanuit de eigen organisatie én voor externen aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen rondom NAH en het (behandel)aanbod in de eigen organisatie. 

15 november 2018

Caroline van Heugten, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht: “Hersenletsel kan op de lange termijn tot veel problemen leiden en is een belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. Toch worden aandoeningen als CVA en traumatisch hersenletsel nog steeds vaak gezien als zeldzame, acute incidenten waarvoor vooral in de eerste periode zorg nodig is. Op de lange termijn zijn het meer de ‘onzichtbare gevolgen’ op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied die het meest bepalend zijn bij de vraag hoe goed iemand zal kunnen terugkeren in de maatschappij, weer kan deelnemen aan het arbeidsproces en welke kwaliteit van leven hij of zij ervaart. Erkennen dat hersenletsel een chronische aandoening kan zijn, herkennen wat de mogelijke gevolgen zijn en weten welke behandelmogelijkheden er in de regio zijn is dan ook van groot belang, maar geen eenvoudige opgave.”

Manu Keirse, Emeritus hoogleraar Faculteit Geneeskunde KU Leuven: “Leven met een kind of een familielid met een ernstige beperking is leven met een verlies dat nooit eindigt. Bij een verlies door sterven verwacht je dat de pijn van het verlies geleidelijk afneemt, maar het permanent leven met een beperking heeft niets te maken met oplossing of beëindiging. Het is een verlies dat niet afneemt en wonden die niet genezen. Het gaat over verlies dat permanente energie en moed vraagt om nieuwe crisissen het hoofd te bieden. Je moet je voortdurend aanpassen aan veranderingen die het leven in belangrijke mate veranderen. Het gaat over jaar na jaar leven met de onvermijdbaarheid van het verlies dat continueert en over het vinden van een balans in het leven zonder je greep te verliezen.”

 


 

Voorgaande bijeenkomsten  

De bijeenkomsten van het CPN staan op deze site vanaf 25 november 2008 toen deze site operationeel is geworden.  

 

2 november 2017

Onderwerp: Initiatieven en activiteiten voor en door mensen met hersenletsel

VerslagBekijk verslag

Links

 

3 november 2016

Onderwerp: Ervaringsdeskundigheid: meerwaarde?! De inzet van ervaringsdeskundigen staat volop in de belangstelling. Deze middag gaan we in op welke meerwaarde het oplevert en voor wie? En wat het vraagt van de professional? Deze middag staat in het teken van informatieoverdracht en dialoog en biedt de mogelijkheid om te netwerken.

Verslag: Bekijk verslag

Links: 

 

15 oktober 2015

Onderwerp: Familieparticipatie! Wat vraagt dit van professionals in de samenwerking met de cliënt en mantelzorger(s).

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

23 april 2015

Onderwerp: Elkaar vinden! Invulling geven aan de rol als contactpersoon van het NAH Netwerk. 

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

16 oktober 2014

Onderwerp: Inzet van e-health in de zorg voor mensen met NAH. Lopen wij achter? 

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

24 oktober 2013

Onderwerp: Vermoeidheid na hersenletsel: de meest voorkomende klacht

Verslag: Bekijk verslag

Links

 

18 april 2013

Onderwerp: Participatie in de zorg. Wat vragen we nu eigenlijk van een NAH client en de omgeving?

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

25 oktober 2012

Onderwerp: Rouw en Verlies bij NAH

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

19 april 2012

Onderwerp: De begeleiding van AWBZ naar WMO: hoe bereiden organisaties en gemeenten zich voor op deze transitie

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

6 oktober 2011

Onderwerp: Ziet u de mantelzorger? Het ondersteunen van de mantelzorger door de professional.

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

3 februari 2011

Onderwerp: Het kan anders! Hoe kan minder meer worden voor de NAH cliënt?

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

22 April 2010

Onderwerp: Verandering in gedrag en emotie na NAH

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

15 oktober 2009

Onderwerp: Pakketmaatregel AWBZ

Verslag: Bekijk verslag

Links:

 

16 April 2009

Onderwerp: Noodzaak van samenwerking door de diverse zorgverleners met en t.b.v. de cliënt met NAH en zijn systeem

Verslag: Bekijk verslag

Links:  -

 

25 november 2008

Onderwerp: Een netwerk in ontwikkeling

Verslag: -

Links

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech