Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nieuws

 

2020
  
2019
  
2018
  
2017
  
2016
  
2015
  
2014
  
2013
  
2011Oproep: leden gezocht voor de klankbordgroep van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant!12-11-2020

Wat is de klankbordgroep NAH?
De klankbordgroep NAH is een groep mensen die zelf NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) hebben of mantelzorger/partner zijn van mensen met NAH, en die ervaringsdeskundig zijn. Zij willen hun ervaring (en de kennis van anderen met NAH) inzetten om de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor andere mensen NAH te verbeteren.

Opbrengsten van een jaar Casemanager Hersenletsel30-10-2020

De afgelopen anderhalf jaar zijn meer dan honderd cliënten met hersenletsel en hun naasten ondersteund door een casemanager hersenletsel. De casemanager hersenletsel is een nieuwe rol, die een oplossing moet bieden voor mensen met dusdanig complexe zorgvragen dat de reguliere cliëntondersteuning hier onvoldoende antwoord op heeft. De pilot Casemanager Hersenletsel is onderdeel van het programma Volwaardig leven, dat in 2018 is opgezet door minister Hugo de Jonge.

Lees meer...

Nieuwe post hbo-opleiding niet- aangeboren hersenletsel voor verpleegkundigen16-10-2020

Bij zorginstelling WZH Nieuw Berkendael in Den Haag constateerde men, vanuit ervaringen van verpleegkundigen in de praktijk, dat de zorg en begeleiding voor mensen met niet- aangeboren hersenletsel (NAH) vanuit verpleegkundige perspectief nog verder verbeterd zou kunnen worden en dat er nog geen scholingsaanbod bestond die tot deze verbetering zou kunnen leiden.
De zorginstelling heeft na deze constatering het initiatief genomen om samen met opleidingsinstituten AXON leertrajecten en stichting ITON een post hbo-opleiding voor verpleegkundigen op te zetten welke zich richt op de neurologische, neuropsychologische en gedragsmatige gevolgen van NAH en de consequenties hiervan voor het dagelijks werk van de verpleegkundige. .. In januari 2021 gaat de eerste lichting van deze opleiding van start.

Lees meer...

Welkom bij NAH Young15-10-2020

Heb je Niet Aangeboren Hersenletsel en ben je tussen de 18 en 35 jaar?
Kom dan gezellig met wat jongeren van het Zelfhulp Netwerk bij elkaar!
Om ervaringen uit te wisselen, te kletsen en soms spelletjes te spelen.

Bijeenkomst Café Brein Helmond op 14 september 2020 en 9 november 2020 komen te vervallen10-09-2020

Beste bezoekers, belangstellende van Café Brein Helmond,
 
Voor aankomende maandag stond er een bijeenkomst van Café Brein Helmond gepland.
Helaas hebben wij - op het laatste moment - doen besluiten deze bijeenkomst niet door te laten gaan, evenals de bijeenkomst op 9 november.
Dit i.v.m. het Coronavirus.
 
Wij hopen in het nieuwe jaar weer van start te kunnen gaan.
U ontvangt hier t.z.t. bericht van.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de werkgroep van Café Brein Helmond 

Cafe Brein Helmond bijeenkomst 13 juli gaat niet door30-06-2020

Beste bezoeker en/ of belangstellende van Café Brein Helmond,
 
Bij deze laten wij u weten dat de bijeenkomst op 13 juli niet doorgaat i.v.m. het Coronavirus.
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 14 september. Wij informeren u t.z.t over de voortgang hiervan.
 
Wij hopen dat het goed met u gaat, wensen u een fijne zomer toe en hopen u spoedig weer te kunnen ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,  
De werkgroep Café Brein Helmond

Internationale Dag van Overprikkeling22-06-2020

Dinsdag 23 juni is het Internationale Dag van Overprikkeling. Tachtigduizend mensen per jaar in Nederland kampen met overprikkeling door een hersenbeschadiging of een hersenaandoening. Tijdens de Dag van Overprikkeling wordt aandacht gevraagd voor mensen die prikkels soms moeilijk kunnen verwerken en hen mentaal en fysiek ondermijnen. Zelfs het zien van licht of het horen van geluid kan iemand al ziek maken. Luister naar de verhalen, lees hoe je zelf kan bijdragen aan deze bewustwordingsdag, bekijk het filmpje op YouTube - op de website van Hersenletsel Uitleg.

Verbeter de zorg met uw ervaring! 16-06-2020

Beste meneer, mevrouw, 

Zorg kan altijd beter. Daarbij is het wel belangrijk dat de ervaringen van zorggebruikers mee worden genomen. Daarom vragen wij u om uw ervaringen met ons te delen.
Wij zijn onderzoekers van Fontys Hogeschool en werken samen met het Catharina ziekenhuis. Samen gaan we een digitale voorziening ontwikkelen voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad. Die voorziening moet mensen helpen de regie over hun eigen leven en hun herstel weer te kunnen pakken. Het kan bijvoorbeeld een app worden of een technologisch voorwerp.
U bent ervaringsdeskundige. We zouden het fijn vinden als u meedenkt bij de ontwikkeling van de nieuwe voorziening. Dit kan bijvoorbeeld door ons adviezen te geven over het ontwerp. Of bijvoorbeeld door een eerste ontwerp te testen. 
Hiervoor organiseren we begin oktober en begin november 2020 bijeenkomsten in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Deze bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur inclusief pauze. Tijdens deze bijeenkomsten gaat u met andere ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals actief aan de slag. U bepaalt mee wat voor een voorziening het wordt.
Kortom, doe mee en verbeter de zorg! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
Kazimier Helfenrath, docent-onderzoeker Fontys Hogeschool: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Helene van den Nieuwenhoff, docent-onderzoeker Fontys Hogeschool: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 83645115

GGzE lanceert gratis adviesplatform: Mentale Kracht 04008-05-2020

GGzE heeft met ingang van 1 mei jl. een gratis online platform gelanceerd om een bijdrage te leveren aan het welzijn en de persoonlijke veerkracht van bewoners van Eindhoven en omgeving in deze moeilijke tijd. 
 
Daarmee sluiten we aan bij de landelijk campagne van het Ministerie VWS. We hopen met dit platform mentale klachten tegen te kunnen gaan en liever nog te voorkomen. Ik nodig u van harte uit een kijkje te nemen op deze nieuwe website, een digitale plek voor meer rust in je hoofd en het bevorderen van je persoonlijke veerkracht: www.mentalekracht040.nl.
 
‘Mentale Kracht 040’ geeft praktische oplossingen om deze coronatijd mentaal zo goed mogelijk door te komen. www.mentalekracht040.nl is gratis en voor iedereen toegankelijk.  
 
Een digitale plek met praktische tips en adviezen. Op www.mentalekracht040.nl kan de bezoeker terecht voor praktische tips en antwoorden op vragen als: 
  • Hoe ga ik om met somberheid, angst en slaapproblemen?
  • Hoe vind ik in deze lastige tijd mijn weg in mijn dagelijkse leven?
  • Hoe vind ik een uitweg uit de ' chaos' die ik ervaar?
  • Hoe ga ik als ouder om met mijn kinderen?
 
GGzE biedt waardevolle informatie die verzorgd wordt door deskundigen: psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, coaches en e-health specialisten. Handige tips, geruststellende vlogs,bemoedigende verhalen, leerzame webinars en praktische trainingen. 
 
Kortom: een digitale plek voor meer rust in je hoofd en het bevorderen van je persoonlijke veerkracht: www.mentalekracht040.nl

Bijeenkomst Café Brein Helmond op 11 mei komt te vervallen30-04-2020

Beste bezoeker en/ of belangstellende van Café Brein Helmond,
 
Bij deze laten wij u weten dat de bijeenkomst op 11 mei helaas niet doorgaat i.v.m. het Coronavirus.
De eerstvolgende bijeenkomst staat vooralsnog gepland op 13 juli. T.z.t. zal bekeken worden of deze bijeenkomst door kan gaan.
 
Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd en hopen dat u het naar omstandigheden goed maakt.

Bel-Contact NAH26-03-2020

Heeft u of uw naaste hersenletsel en heeft u vragen, het gevoel dat u er alleen voor staat of wilt u gewoon uw verhaal kwijt dan kunt u contact met ons opnemen. 
 
In deze bizarre tijden door het coronavirus, wordt het wellicht steeds moeilijker de dag door te komen doordat hulp, dagbesteding en lotgenotencontact wegvallen en u de hele dag thuis zit. Maar ook door de angst en onzekerheid die deze situatie met zich mee kan brengen. 

Het Informatie- & Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant heeft daarom samen met getrainde ervaringsdeskundigen het initiatief genomen u een mogelijkheid te geven uw zorgen te delen, uw vragen te stellen of een luisterend oor te bieden. Veel van uw problemen kunnen we niet oplossen maar mogelijk kunnen we wel adviezen geven hoe ermee om te gaan in uw thuissituatie en een luisterend oor bieden. 

Wilt u contact met de coördinator of met een van de ervaringsdeskundigen dan kunt u ons bereiken via het 

Informatie-& Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant 
Tel: 06-43366613
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

In uw mail graag naam en telefoonnummer vermelden.
 
De coördinator van het Informatie-& Adviespunt staat u te woord of reageert op uw mail en brengt u, indien gewenst,  in contact met een ervaringsdeskundige.  
 

Bijeenkomst Café Brein Eindhoven op maandag 6 april gaat niet door vanwege het Coronavirus13-03-2020

Beste bezoeker, belangstellende van Café Brein Eindhoven, 
 
Helaas hebben we moeten besluiten de bijeenkomst van 6 April NIET door te laten gaan i.v.m. het coronavirus. De maatregelen zullen, naar verwachting, nog verder uitgebreid worden. Wij willen u niet blootstellen aan de eventuele risico’s van het virus. 
We hopen door het tijdig nemen van dit besluit, we zoveel mogelijk bezoekers bereiken. Mocht u nog mensen kennen die van plan waren de avond te bezoeken, stellen we het op prijs als u hen informeert. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op maandag 8 juni. We hopen natuurlijk dat de situatie dan weer onder controle is zodat we u kunnen verwelkomen.
 
Dank voor uw begrip. 

Bijeenkomst Café Brein Helmond a.s. 9 maart komt te vervallen05-03-2020

Beste bezoeker, belangstellende van Café Brein Helmond,

In overleg met de werkgroep hebben wij besloten de bijeenkomst van aankomende maandag NIET door te laten gaan i.v.m. het coronavirus.
Steeds meer organisaties scherpen hun maatregelen aan en ook wij willen onze bezoekers hier niet onnodig aan blootstellen.
Excuses voor het ongemak, maar wij hopen op jullie begrip hiervoor.  

Wij hopen middels deze mails zoveel mogelijk bezoekers te bereiken. Mocht u mensen verwezen hebben naar deze avond, zou u hen hierover willen informeren.

Bij voorbaat dank.

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op maandag 11 mei. Wij zien u dan graag weer terug!

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Café Brein Helmond


Bijeenkomst Café Brein Eindhoven op maandag 10 februari 202002-02-2020

Maandag 10 februari 2020 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het onderwerp is: ‘reflexzonetherapie '.

Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven. Datum en tijd: 10 februari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur.
Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen. Aanmelden is niet nodig.

Bekijk persbericht...

Uitnodiging Brain Awareness Week 202001-02-2020

Bekijk uitnodiging...

Doe weer mee met NAH: Training voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel13-01-2020

Wat is niet aangeboren hersenletsel?
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een val op het hoofd, een herseninfarct of hersentumor.
Wanneer je NAH hebt, kamp je vaak met klachten zoals vermoeidheid, snel overprikkeld raken, vergeetachtigheid, moeite met plannen en organiseren.

Aanmelden en meer informatie
De training wordt aangeboden in samenwerking met MEE. Neem voor meer informatie contact op met de trainers: Saske van Engeland 06 14 87 12 15 (LEVgroep) of Marloes van Beijnen 06 43 36 65 81 (MEE).

Bekijk flyer...
2020
  
2019
  
2018
  
2017
  
2016
  
2015
  
2014
  
2013
  
2011

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech